Eğitim Anlayışımız

EĞİTİM VE BAKIM

 

4 Mevsim Çocuk Eğitim Kurumları bünyesinde “her çocuk özeldir” anlayışı bulunmaktadır. Her çocuk kendi yaş grubuna göre uygun sınıflarda  bakım ve eğitimleri sağlanmaktadır. Bu eğitimler her yaş grubu için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Her yaş grubunun belirlenmiş ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları hazırlanmaktadır. Eğitim programları ve amaçlarımıza kısaca değinmek gerekirse;

 

Çocuk Kulübü Faaliyetleri (6 - 12 yaş); Her sınıf düzeyinde kendi branşında bulunan ödevlerini yapabilmek, sosyal, kültürel etkinliklerine zaman ayırabilmek ve ders ihtiyaçlarında akademik başarı sağlayabilecek destekler alabilmesi sağlanmaktadır. Çocukların okullarında öğlenci ve sabahçı programı bulunuyorsa ve çocuk öğlenciyse kuruluşumuza gelir sabah kahvaltısı ile güne başlar. Ardından ödevlerini tamamlar ve okula hazır hale gelecek şekilde ders tekrarı yapar. Enstrüman, spor, akıl oyunları, satranç gibi aktivitelerle sosyal ve kültürel etkinliklerini tamamlar. Ardından öğle yemeğini yer ve okuluna gider. Eğer çocuk okulunda sabahçıysa bu sefer okulundan çıkınca kuruluşumuza gelir. Öğle yemeğini yer ve ardından yine ödevlerini tamamlar ve yarın için okula hazır hale gelecek şekilde ders tekrarı yapar. İkindi kahvaltısını yer. Enstrüman, spor, akıl oyunları, satranç gibi aktivitelerle sosyal ve kültürel etkinliklerini tamamlar. Ardından kuruluşumuzdan evlere dağılım gerçekleşir. Çocuğumuzun okulu tam gün ise okul sonrası zamanlarda kuruluşumuzun imkanlarından yararlanabilir. Yahut hafta sonu programlarımıza dahil olur.

 

Ana Sınıfı Grubu (4 - 5 yaş); Okul dönemine hazırlık programları uygulanır. Çocuklar pek çok aşamadan geçirilerek ilk öğrenim hayatında başarılı olabilmesi için birçok çalışma yapılır. Sadece bakım faaliyetleri değil onların birey olabilmelerini katkı sağlayacak pek çok deneyim kazanmaları için gerekli ortam oluşturulur. İngilizce eğitimleri devam ettirilir. Hayal geliştirme etkinlikleri, sosyalleşme faaliyetleri, yazı-resim-ritm farkındalığı programları uygulanır. Solfej ve enstrüman derslerine ağırlık verilir. Masal anlatıcılığı ile çocuğun hayal dünyasına, oyun terapileri ile yaşantılarının içine, resim analizleri ile bilinçaltına giriş yapılır. Edinilen tüm sonuçlar veli - okul ekseninde kayıt altında tutulur ve elbette ki veli ile iletişim üst düzeyde olur. Bu dönemde çocuk için gerekli olan oyun ortamı en nezih ve sağlıklı şekilde sağlanır. Öz bakım becerilerinin yerine getirilmesi hususu tam anlamıyla sağlanır. Satranç ve akıl oyunlarına giriş ile çocukların bilinç düzeyi geliştirilir. Çocuğun özgüveni üst düzeyde tutulur. Kendi başına bir yaşantısının olabileceği ve buna hazırlandığı özel bir sene geçirir. 

 

3 - 4 Yaş Grubu; Kas, el ve kol koordinasyon becerisi, duyularını kullanma becerisi, problem çözme kabiliyeti, yaratıcı ve yöntemsel davranma becerisi, sınıflama ve ayrıştırma becerisi, akran kaynaşması, ses ve dil kontrol çalışmaları uygulanmaktadır. Çocuklar geçiş aşamasında oldukları bu dönem içerisinde gerekli psiko-sosyal desteği alarak mutlu bir çocukluk döneminden geçmesi sağlanır. Bol oyunlu ve her çocuğun ayrı ayrı gözlemlendiği bir seneyle çocuklar ana sınıfı gruplarımız için hazırlanır. Dans, aerobik, beden eğitimi gibi derslerle vücut gelişimlerinin doğru olarak desteklenmesi sağlanır. Kendi alanında uzman öğreticilerle çocuklar sınıf ortamlarında buluşturulur. 

 

2 - 3 Yaş Grubu; Doğru oyun oynayabilme, paylaşabilme, duygu yönetimi, iletişim becerisi, kaba ve ince motor gelişimleri, bez-emzik-oyuncak bırakma eğitimleri, öz bakım çalışmaları, muhakeme kabiliyeti, beden kontrol eğitimleri uygulanmaktadır. Oyuncakla doğru oynayabilme, akranla oyun oynama, konuşma becerisini ilerletme ve düzgün iletişim becerisini geliştirme çalışmaları yapılır. 

 

0 - 2 Yaş Grubu; Fiziksel aktivite geliştirmeleri, kaba - ince motor gelişimleri, dil gelişim becerisi, beslenme takibi, uyku takibi, nesne kavrama becerileri gibi çalışmalar uygulanmaktadır. Annelerden sonra en güvenli bakım ortamının sağlandığı ortam oluşturulur.