Gruplar

ÇOCUK YAŞ GRUPLARI

4 Mevsim Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevinde “her çocuk özeldir” anlayışı bulunmaktadır. Her çocuk kendi yaş grubuna göre uygun mekan ve sınıflarda bakım ve eğitimleri sağlanmaktadır. Bu eğitimler içinde başlıca; Ana Sınıfı Grubu (4-6 yaş); Okul dönemine hazırlık programları, hayal geliştirme etkinlikleri, sosyalleşme faaliyetleri, yazı-resim-ritm farkındalığı programları uygulanmaktadır. 3-4 Yaş Grubu; Kas, el ve kol koordinasyon becerisi, duyularını kullanma becerisi, problem çözme kabiliyeti, yaratıcı ve yöntemsel davranma becerisi, sınıflama ve ayrıştırma becerisi, akran kaynaşması, ses ve dil kontrol çalışmaları uygulanmaktadır. 2-3 Yaş Grubu; Doğru oyun oynayabilme, paylaşabilme, duygu yönetimi, iletişim becerisi, kaba ve ince motor gelişimleri, bez-emzik-oyuncak bırakma eğitimleri, öz güven çalışmaları, muhakeme kabiliyeti, beden kontrol eğitimleri uygulanmaktadır. 0-2 Yaş Grubu; Fiziksel aktivite geliştirmeleri, kaba - ince motor gelişimleri, dil gelişim becerisi, beslenme takibi, uyku takibi, nesne kavrama becerileri gibi çalışmalar uygulanmaktadır.

Bebek sağlığı anne rahminde başlayan ve doğumundan itibaren devam eden bir süreçtir. Bebek doğduğu andan itibaren beslenmesi uyku düzenine çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Bebeklerin her anlamda gelişimleri şaşırtıcı bir hızla olmaktadır. Kazandığı her başarı, geçtiği her aşama; ona mutlu ve güvende olduğunu, sevildiğini hissettirmek için harcanılan bir çabanın ürünüdür. Bütün bebekler, kendine özgü bir hızla, er geç gülümseyecek, başını kaldıracak, çeşitli sesler çıkartarak mırıldanacak ve nesneleri elleriyle kavrayacaktır. O, hiçbir şeyi kitaplarda yazdığı için ya da siz istiyorsunuz diye yapmaz. ‘Doğru Zaman’ onun hazır olduğu zamandır ve gelişim programını hızlandırmanız mümkün değildir. Gelişimi için bol bol sevgi ve ilgi vermek ihtiyaç duyduğu en önemli unsurları karşılamak demektir. Kendi hızıyla gelişimlerinin doğru ilerleyebilmesi için gereken bütün malzeme budur. Bebekler, dış dünyadan yalıtıldığı takdirde gerektiği gibi gelişemez. Öğrenip ilerleme kaydetmesi için, dış dünyanın parçası olması şarttır. Bebek sağlığı ve çocuk sağlığı özellikle bebeklerin 1 yaşından sonra artık çocuk statüsüne geçmesi ile birlikte dış dünyaya artık iyice alışan bebeğin gereksinimleri karşılanmalı ve yaşam fonksiyonlarını sağlıklı şekilde devam ettirmeleri için gerekli önlemler ve ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Bebek için; ebeveyn, akrabalar, arkadaşlar, diğer bireyler onun öğrenmesi ve gelişmesi için temel oluşturur. O sadece örneklerle öğrenmez, aynı zamanda, potansiyelinin tamamına ulaşmak için çevresindeki insanlar tarafından onaylanmaya, sevilmeye ve yüreklendirilmeye de ihtiyaç duyar. İçinizden geldiği gibi davranarak, onu kucağınıza alıp okşamanız, onunla konuşmanız, ağladığı zaman yanına gitmeniz, ona emin ellerde olduğunu hissettirip güven duygusu verir. Bu da, öğrenmesine yardımcı olur.