Metodlar

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

 

Alternatif eğitim sistemleri konusunda dünyada, özellikle Avrupa ve Amerika’da uygulanan farklı bir kaç pedagojik yaklaşım vardır. Bu metotlardan bir tanesi Waldorf Metodudur. Waldorf okullarının 3 temel unsuru ruh eğitimine yönelik; sorumluluk bilinci, doğruluk ve hayal gücünü geliştirmek üzerine kuruludur. Çeşitli kaynaklarda bu konuda araştırma yaparken, Almanya’da bu eğitim metoduyla eğitim veren bazı ilköğretim okullarında karne ve not sisteminin uygulanmadığı görülmektedir. Çocuğun hayal gücünün geliştirilmesinin esas olduğu bu sistem, -her zaman böyledir diyemesek de- Almanya’da pek çok Orman Okulunun benimsediği eğitim metodu olmuştur. Bu okulların mezunlarının rekabetçi sistemin içinde bocalamaları ihtimalinin yanında başarılı ve yaratıcı beyinlerin gelişmesine de imkan sunmaktadır. Reggio Okulları, II.Dünya Savaşı yıkıntılarında ailelerin kendi okullarını inşa etmeye başlaması ile oluşmuştur. Bu sistemde herşeyin kayıt altına alınması, çocuğun birebir gelişiminin video çekimleri dahil olmak üzere son derece detaylı olarak kayıt edilmesi öne çıkıyor. Reggio Emilia yaklaşım sisteminin genel özellikleri olarak, en belirgin noktalar şöyle sıralanıyor: Çocuk merkezli olması, aile ve öğretmen katılımlı olması, 4 ay-3 yaş (infant toddler) ve 3-6 yaş okulları olarak iki farklı yaş gruplarına hitap eden okullar olmasıdır. Ayrıca çocuğun fiziksel çevresi, bu sistemde çocuğun üçüncü öğretmeni olarak geçiyor. Bu yaklaşım ile sistemlerini oluşturan okullarda özellikle aile katılımının etkisi çok büyük. Okullardaki özel ve kaliteli deneyimlerle ailelerin katılımı teşvik ediliyor. Montessori çocuğu ön plana çıkararak, eğitiminde çocuğun gelişimini, ilgilerini takip ediyor. Bu yöntem son yıllarda Türkiye’de daha çok adı duyulan bir yöntemdir. Çocuk kendi duyularıyla neyi öğrenmek istediğine karar verirken öğretmen de çocuğa bu konuda rehberlik etmektedir. 4 Mevsim Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak; bu eğitim sistemlerini kullanmakla birlikte, mesleki tecrübelerimiz, akademisyen-uzman görüşleri ve geleneksel unsurlarımızı da işin içine katarak kendine özgü bir sistemle çocuklarımızın eğitimleri yapılmaya çalışılmaktadır. 4 Mevsim Eğitim Metodunda öğrenmeyi hayal gücümüz ve bilgimizle sınırlandırmayı tercih ettik. Bilgi ve hayal gücümüz genişlediği müddetçe sınırlarımızda genişlemektedir. Her şeyden önce çocuğun duygusal güvenliğinin sağlanmasını amaç edindik. Duygusal güvenliğinden sonra beden ve zihin güvenliğini oluşturmak gerektiğini düşündük. Bunun için oryantasyon dönemi oldukça önemlidir. İlk bir hafta yada bireysel farklılıklara göre değişen zaman birimini alışma haftası olarak değerlendirdik. Bu süreçte çocuk ebeveynden ayrılır ve gerçekten kaliteli zaman geçirdiğinin farkına varır. Kendisine herhangi bir zarar gelmediğini, arkadaş ortamının oluştuğunu, sosyal ilişkilere giriş yaptığını fark eder ve akşam olduğunda tekrar evine, ailesine kavuştuğunu öğrenir. Dolayısıyla okul ve ev arasında gidip gelmede kendisi için bir sakınca olmadığını aksine eğlenceli bir yer olduğu kanısına varır. Gerekli olan bu kabullenme sonrasında oyun eşliğinde eğitimlerimiz başlar. 4 Mevsim Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim, oyun eşliğinde yapılır. Önceliğimiz oyun olup oyunla birlikte eğitimler verilmektedir. Yapılan etkinlikler, Milli Eğitim Bakanlığının ön gördüğü kazanımları elde edecek şekildedir. Her çocuğun bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak kendilerine uygun etkinliklerle çalışılmaktadır. Anne sevgisiyle çocuklarımıza yaklaşımımızın haricinde kendi kültürümüzün getirmiş olduğu bilgi birikimini de ekleyerek bakımlarımız yapılmaktadır. Her nesneyi, kavramı yaparak ve yaşayarak öğrenmesi tarafındayız. Bunun içinde araştırma ve inceleme imkanları sunmaktayız. Çeşitli köşeler oluşturarak onların zihinsel, fiziksel, dil gelişimlerini üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Her gün Ana Dil Etkinlikleri, Değerler Eğitimi, Yabancı Dil (İngilizce) çalışmaları, Spor Faaliyetleri, Hayal Zamanı, Matematik, Fen-Doğa, Tarih ve Coğrafya Etkinlikleri aralıksız olarak verilmektedir. Çocuklar gelişirken ebeveynlerin de destekleyebilmesi için paylaşımlarımız sürekli canlı tutulmaktadır. Velilerimizle aile-çocuk iletişimi ve kişisel gelişimimiz konusunda daha güzele ulaşabilmek için akademik düzeyde konferans-seminer-söyleşi gibi proğramlar düzenlenmektedir. Ayrıca bazı dönemlerde sınıflarımızdan bir veli kuruluşumuza davet edilerek belirli bir zaman diliminde çocuklarla bizzat etkinlik yapılmaktadır. Veli katılımı dediğimiz bu organizasyonda velilerimiz çocuklarımızla hem empati kurmakta hem de velimiz bir kabiliyetini çocuklarımızla paylaşarak eğlenceli ve eğitici zaman geçirilmektedir. Hayal Zamanı etaplarında çocuklarımızın isteklerinde ne varsa onlar temin edilerek hayal ettiklerinin somut bir argümana dökülmesi sağlanmaktadır. Yapılan her ürün ekip arkadaşlarımız tarafından arşivlenerek zaman zaman yorumlanmaktadır.