Rehberlik

REHBERLİK

4 Mevsim Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevinde çocuklarımızın; Psiko-Sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik - kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar rehber öğretmen kontrolünde yapılır. Öncelikle öğrencilerin çoklu zeka alanları belirlenir. Bu çalışmada dereceleme ölçeği kullanılır ve her öğrenci için her alanla ilgili grafikler oluşturulur. Anne babalarla sonuçları paylaşılır. Sınıf içi rehberlik çalışmalarında; öğrencilerin sorumluluk, saygı, paylaşma gibi değerleri kazanması, arkadaş ilişkilerini geliştirmesi, sosyalleşme, çatışma çözme gibi becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

PROBLEM ÇÖZMEK

Amaç: Öğrencilerimize problemlerini çözmede yardımcı olacak modelleri uygulamalı tanıtmaktır. Bu oturumda, problem çözmenin üç basamağı, problem çözme stratejileri ve öfke yönetimi anlatılmakta ve uygulanmaktadır. (Örneğin) Oyuncağımı Paylaşıyorum: Çalışmanın amacı; ihtiyacı olan kişilere karşı duyarlı olma, yardım etme, paylaşma duygularını yaşamalarına ve önemini anlamalarına yardımcı olmaktır.

DUYGULARI ANLAMAK

Amaç: Yaşadığımız; mutluluk, öfke, üzüntü, korku, utangaçlık, gurur gibi temel duyguları anlamak ve bunları kontrol etmektir.

DİĞERLERİNİN DUYGULARINI ANLAMAK

Amaç: Diğer arkadaşlarının duygularını anlamaları için yüz ifadelerini kullanmalarını sağlamaktır. Öğrencilere, arkadaşlarının duygularına göre davranışlarını değiştirmeleri gerektiğini öğretmektir.

DİĞERLERİYLE KONUŞMAK

Amaç: Diğer arkadaşları ile sohbeti başlatmaları için gerekli becerileri edinmelerine yardımcı olmaktır.

FARKLILIKLARA SAYGI GÖSTERMEK

Amaç: Öğrencilerimizin başkalarındaki farklılıklara saygı göstermesi ve insanların içindeki iyiliği görmeleri için cesaretlendirilmesidir.

SIRA BEKLEMEK

Amaç: Öğrencilerimize sıra beklemenin önemini ve nasıl sıra bekleyeceklerini öğrenmelerini sağlamaktır.

VELİ ETKİLEŞİM GRUP ÇALIŞMASI

İhtiyaçlar doğrultusunda yapılan veli katılımlı grup çalışmalarıdır. İletişim, uyku, yemek, cinsel gelişim başlıkları yer alabilir.

VELİ KATILIM PROGRAMI

Aile-Okul işbirliğini güçlendirmek amacıyla velilerin sınıf içi etkinliklerle katılımını sağlayan bir programdır. Öğrencilerin olumlu benlik algıları geliştirmelerine ve okula uyumlarına destek olan bir çalışmadır.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik grup çalışmaları planlanır. Sosyal Beceri Geliştirme Grup Çalışması: Çocukların gelişim süreçlerinde, arkadaş ilişkilerinde yeterli sosyal uyumu gösterebilmesi ve gerekli sosyal becerileri kazanması önemlidir. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaca uygun grup oyunları planlanıp gerçekleştirilir. Dikkat Geliştirme Grup Çalışması: Öğrencilerin dikkat sürelerini geliştirmek amacıyla yapılan alıştırmaları içerir. Küçük Kas Gelişimi Destek Grup Çalışması: Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sınıf dışında küçük kas gelişimini desteklemek amacı ile yapılan grup çalışmasıdır. Bu grup çalışmasında çeşitli malzemeler kullanılarak bir çok alıştırma yapılır. Arkadaşlık becerilerini desteklemeye yönelik sınıf içi grup çalışmaları gerçekleştirilir.